Logo DynaMiek
 
  • Motiverend
  • Betrokken
  • Kwaliteit
  • Resultaatgericht

Assessments

Uiteraard is het mogelijk om een los assessment te doen, vaak zijn ze echter onderdeel van een traject. Het maken van een assessment is geen test maar een analyse, die als uitgangspunt gebruikt wordt om over in gesprek te gaan. Het geeft op een eenvoudige manier inzicht en daarom zet ik ze bijna altijd in bij een teamtraining. Ook bij inviduele coachings kunnen we ervoor kiezen om een assessment te maken. Dit hangt volledig af van je coachvraag en doen we altijd in overleg. 

Lees hieronder vast wat de verschillende assessments inhouden en als je er vragen over hebt, neem dan gerust contact op. 

 

Gedragsstijlen (DISC)

Waarom klikt het met de een gelijk en lijkt het met de ander steeds alsof jullie elkaar niet begrijpen?

Gedurende onze jeugd leren we gedragsstijlen aan en meestal kunnen we het goed vinden met mensen die op dezelfde manier communiceren. Binnen een team is het belangrijk dat je ook met je collega's kunt communiceren met wie dat niet als vanzelf gaat. Met een gedragsstijlenanalyse maak je inzichtelijk welke gedragsstijl je hanteert en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen. En het helpt je om beter de aansluiting met de ander te vinden. 

Als je deze analyse gebruikt als basis voor een teamtraining kun je daarmee begrip voor elkaar krijgen en een sterk fundament bouwen voor het verbeteren van de samenwerking. 

 

12 Driving Forces

Waar kom je je bed voor uit? Waar word je gelukkig van? Wat vind je belangrijk in je werk, in je leven? 

Vaak weten mensen dat niet precies of weten managers het niet van hun medewerkers. Door een 12 Driving Forces analyse kun je dit inzichtelijk maken en kun je zien of iemand binnen een functie op zijn plek zit of dat er misschien nog iets nodig is om de medewerker aan je organisatie te binden. Hoe meer je namelijk je drijfveren in kunt zetten in je werk, hoe groter de kans is dat je gelukkig bent in je functie en dus blijft. 

 

Emotionele Intelligentie (EQ)

In hoeverre ben je in staat om je eigen emoties en die van anderen aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren?

Mensen bij wie het EQ goed ontwikkeld is kunnen constructiever samenwerken met verschillende mensen en ze passen zich makkelijker aan aan veranderingen. 

Aandacht voor EQ leidt tot beter leiderschap en meer betrokkenheid en tevredenheid bij de medewerkers en daarmee een hogere klanttevredenheid. EQ is, in tegenstelling tot je IQ te ontwikkelen. De vijf EQ-domeinen zijn: zelfbewustzijn, zelfregulatie, zelfmotivatie, empathie en sociale contacten. 

 

Stressanalyse

Vaak is het aan je medewerkers te zien dat ze ongezonde stress ervaren of benoemen ze dit. 

Maar het kan ook zijn dat het (nog) niet zichtbaar is en dat de medewerker het niet benoemd, bijvoorbeeld omdat hij zich ervoor schaamt, denkt dat hij het werk gewoon moet aankunnen. 

Zeker in deze tijd waar heel veel mensen ongezonde stress ervaren en uiteindelijk, te vaak, in een burn-out terechtkomen, is het goed om een stressanalyse te maken en daarmee verzuim te voorkomen. 

De Stress Quotiënt is een diagnostisch instrument waarmee je inzicht krijgt in welke mate stress voorkomt en door welke bronnen de stress mogelijk veroorzaakt wordt. Hierdoor wordt stress makkelijker bespreekbaar. Dit kan voor een individuele medewerker ingezet worden en voor een team, afdeling of organisatie. Dit kan volledig anoniem. 

 

* DynaMiek training & coaching maakt gebruik van de multiple science assessments van TTI Success insights. 

thumbnail image

                                                                      "Zelfonderzoek vereist moed, maar schept ook een enorme innerlijke kracht."