Logo DynaMiek
 
  • Motiverend
  • Betrokken
  • Kwaliteit
  • Resultaatgericht

Callcenterproject

In het callcenterproject worden kandidaten met een WWB-uitkering, in een opleidingsperiode getraind in de gespreksvaardigheidstechnieken die nodig zijn voor het werk in een contactcenter. Deze opleidingsperiode wordt gevolgd door een individuele begeleiding om de kandidaten te bemiddelen naar werk.

Het traject bestaat dus uit twee onderdelen, de opleidingsperiode en de begeleidingsperiode. De opleidings- en begeleidingsperiode samen duren maximaal drie maanden.

De verschillende onderdelen worden hieronder verder toegelicht.

 

Opleidingsperiode

De opleidingsperiode duurt drie weken, waarbij de deelnemer drie keer drie dagen training volgt. In de eerste twee weken krijgen de deelnemers een uitgebreide en intensieve gespreksvaardigheidstraining op het gebied van telefonisch klantcontact.

Hierin worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het werken binnen een contactcenter. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het omgaan met boze klanten, het omgaan met klachten, upsell en cross sell, emoties van klanten en verschillende klanttypen.

In de derde week krijgen de kandidaten training op het gebied van sollicitatie en presentatie en leren ze onder andere hoe ze een elevator pitch moeten schrijven en presenteren.

 

Begeleidingsperiode

De begeleidingsperiode gaat in op het moment dat de deelnemers de training hebben afgerond. Tijdens deze periode worden de kandidaten bemiddeld naar werk. Als ze werk hebben gevonden houden we nog een periode contact met de kandidaten om ze, waar nodig, te ondersteunen. Wij richten ons hierbij voornamelijk op het werk in een inbound callcenter.

 

"Als je niet in beweging komt, loop je nergens tegenaan."